FNs spesialrapportør ber regjeringen ansvarliggjøre Israel

Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene

FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte Palestina, Michael Lynk, ber den norske regjeringen i brev av 16. juni, om å gjøre mer for å ansvarliggjøre Israel for sine brudd på internasjonal lov. På bakgrunn av dette oppfordrer han regjeringen til å iverksette tiltakene (sitat: I would call upon your government to adopt meaningful accountability measures respecting the Israeli occupation that would include):

  • Stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de ulovlige israelske bosettingene.
  • Erkjenne at Israel de facto har annektert mye av Vestbredden, som er like ulovlig i henhold til folkeretten som anneksjon de jure.
  • Bruke Norges stemme i FNs sikkerhetsråd til å oppfordre medlemsstatene til å ta praktiske grep, i de aktuelle sammenhenger, for å skille mellom territoriet til staten Israel og territoriene okkupert siden 1967, i samsvar med FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016).
  • Sikre at Statens Pensjonsfond Utland selger sine eierandeler i ethvert selskap, norsk eller utenlandsk, som er registrert i FNs database over selskaper med virksomhet i de israelske bosettingene, publisert i februar 2020.

Forsvar folkeretten, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen i Norge har i brev av 29. juni bedt utenriksministeren svare på hva regjeringen vil gjøre og på hvilken måte for å etterkomme oppfordringene til FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de palestinske okkuperte områdene.

-Dette er forhold og problemstillinger vi har tatt opp med norske myndigheter i flere sammenhenger og som er helt sentrale elementer i relasjon til Israels systematiske og alvorlige undergraving av respekten for internasjonal rett, skriver de fire organisasjonene til utenriksministeren. -Den manglende respekten for internasjonal rett har brakt mulighetene for en rettferdig løsning på det palestinske folkets situasjon til et kritisk punkt – en situasjon som det internasjonale samfunn må bære et stort ansvar for.

Saken er også publisert i Klassekampen 3. juli.