Om oss

«Forsvar folkeretten» er et uavhengig og frittstående initiativ fra 44 norske jurister, basert på norske myndigheters unnfallenhet i forhold til Israels vedvarende og alvorlige folkerettsbrudd sammenliknet med reaksjoner overfor andre lands brudd.

Er du jurist eller advokat som vil gi din tilslutning til oppropet?

Jurister eller advokater som ønsker å slutte seg til oppropet, kan sende e-post til advokat Kjell M. Brygfjeld: kmb@ebtas.no eller til koordinator Berit Aaker: beaake@online.no.

Tilslutning av organisasjoner, institusjoner og politiske partier

Organisasjoner, institusjoner, politiske partier o l som ønsker å slutte seg til, kan sende epost til advokat Kjell M. Brygfjeld: kmb@ebtas.no eller koordinator Berit Aaker: beaake@online.no.

Økonomisk støtte

Vi er avhengig av økonomisk støtte. Send oss gjerne et bidrag – stort eller lite – til «Forsvar folkeretten» – bankkontonummer 9686.05.04763 .

Initiativtakere:

Professor Kristian Andenæs

Advokat Edvard Bakke

Advokat Siri Bergem

Professor Jan Fridthjof Bernt

Advokat Sissel Bjørkseth

Advokatfullmektig Oda Marie Bjørvik

Advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan

Advokat Kjell M. Brygfjeld

Advokat Steinar W. Christensen

Advokat Håkon Elvenes

Advokat Bent Endresen

Jurist Marthe Engøy

Jurist Ella Havnevik Giske

Advokat Cathrine Grøndahl

Advokat Pål Hadler

Advokat Christopher Hansteen

Advokat Helge Hjetland

Advokat Helge Hjort

Advokat Ivar Holst

Advokat Geir Hovland

Advokat Frode Sulland

Advokat Harald Thoresen

Advokat Geir Høin

Advokat Solveig Kristine Høgtun

Advokat Berit Jagmann

Professor Alice Kjellevold

Advokat Kirsten Langseth

Advokat Mette Yvonne Larsen

Jurist Ketil Lund

Jurist Kirsten Vikesland Mæhle

Advokat Lornts Nagelhus

Fhv. høyesterettsdommer Gunnar Nerdrum

Professor Bente Ohnstad

Jurist Anders Parmann

Professor Øyvind Ravna

Advokat Knut Rognlien

Advokat Bente Oftedal Roli

Advokat Olav Rød

Advokat Ole Tom Røed

Stipendiat Tarjei Røsvoll

Advokat Marit Lomundal Sæther

Advokat Lorentz Stavrum

Professor Peter Th. Ørebech

Professor Henriette Sinding Aasen