Tre krav til den nye regjeringen

Partilederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre danner ny regjering. Foto: Terje Bendiksby, ANB

Initiativet «Forsvar folkeretten» har spilt inin tre krav til den nye regjeringen:

  1. Stanse all norsk økonomisk aktivitet og handel med de folkerettsstridige israelske bosettingene. Dette inkluderer også å sikre at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) selger seg ut av selskaper med virksomhet i bosettingene. I dag ligger Oljefondet på topp i Europa ved å ha investert US$ 11.52 milliarder i 41 selskaper med slik virksomhet.
  2. Bruke Norges stemme i FNs sikkerhetsråd til å fremme krav om at Israels blokade av Gazastripen heves. Den kollektive avstraffelsen av palestinerne, en handling som ifølge 4. Genèvekonvensjonens artikkel 33 er å anse som krigsforbrytelse, må opphøre.
  3. Erkjenne at Israel de facto har annektert mye av Vestbredden, som i henhold til folkeretten er ulovlig på linje med anneksjon de jure.

Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene. Kritikken kommer fra FN, Den internasjonale domstolen i Haag, menneskerettighetsorganisasjoner, humanitære organisasjoner og enkeltland. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger. På tross av dette har Israel fortsatt sin undertrykking av palestinerne, sin blokade av og krigføring mot befolkningen på Gazastripen, sin bosettingspolitikk på okkuperte områder, sin annektering av palestinsk land og sin neglisjering av beslutninger fattet av FNs sikkerhetsråd.

Vi er alvorlig bekymret for at Israel ikke holdes ansvarlig for sine alvorlige og vedvarende brudd på internasjonal rett. Samtidig som Israels forbrytelser kun møter verbal kritikk fra det internasjonale samfunnet, ser vi at andre lands folkerettsbrudd blir møtt med konkrete straffetiltak og tunge sanksjoner.

Initiativet «Forsvar folkeretten» viser i den sammenhengen til brev av 16. juni i år fra FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i okkuperte palestinske områder, Michael Lynk, som oppfordrer norske myndigheter til å iverksette konkrete tiltak for å ansvarliggjøre Israel for bruddene på internasjonal rett.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vektlegger betydningen av folkeretten i sine partiprogram. I programmet for 2021-2025, sier Arbeiderpartiet at fred og sikkerhet sikres best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten, ikke ved at den sterkestes rett får råde. Partiets utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og være forankret i våre grunnleggende sosialdemokratiske verdier: frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiets mål skal være en verden uten krig, fattigdom, urettferdighet eller undertrykkelse.

Senterpartiet på sin side understreker i sitt prinsipp- og handlingsprogram for 2021-2025 at partiets utenrikspolitikk er grunnet på internasjonalt samarbeid mellom suverene, demokratiske nasjonalstater. Dette forutsetter et sterkt FN som med tyngde kan forsvare folkeretten og suverenitetsprinsippet og bidra til å løse globale utfordringer. Organisasjonen må ha høy legitimitet.

Initiativtakerne til «Forsvar folkeretten» forventer at den nye regjeringen følger opp ord med konkrete handlinger.