Tilsluttede

Jurister/advokater, organisasjoner, institusjoner, politiske partier kan slutte seg til oppropet som 44 jurister har tatt initiativ til- ta kontakt her!

Tilsluttede per 15. september 2020:

Arbeidernes Ungdomsfylking
Asbjørn Braanaas, jurist
Aslak Syse, professor dr. juris
Attac Norge
BDS Norge
Bernt D Hagtvedt, advokat
Bestemødre for fred
Changemaker – Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon
Den Kvinnelige Arabiske Union in Norway
Den palestinske kvinneforeningen
EL og IT Forbundet
Elizabeth Baumann, lagdommer
Else Leona McClimans, advokat
Erik Vatne, advokat
Fagforbundet
Fellesutvalget for Palestina
Foreningen for internasjonale vannstudier – FIVAS
Frøydis Patursson, advokatfullmektig
Helen Louise Solberg, jurist
Industri Energi
John I. Henriksen, advokat m.m.f.HR, dommer i Oslo tingrett 1999-2009
Karl-Inge Rotmo, advokat
KFUK-KFUM Global
Kjell Austin, jurist
Kristine Martinsen, jurist
Kvekerhjelp
Latin-Amerikagruppene i Norge
LO i Bergen og omland
LO i Oslo
LO i Trondheim
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Sosiale Forum
Norsk Jernbaneforbund
Oda Ringstad, jurist
Oslo Arbeiderparti
Oslo-Akershus Handel og Kontor
Palestinakomiteen i Norge
Palestinske barn i israelske fengsler
Palestine Youth Forum
Peter S. Nørgaard, advokat
Press – Redd Barna Ungdom
Rød Ungdom
Rødt
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond – SAIH
Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI
Sabeels venner i Norge
Sara Ekblom, jurist
Senterungdommen
Ship to Gaza Norway
Solidaritet med Kurdistan
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Stein Evju, professor emeritus
Tord Jacob Teigen Fagerheim, advokat
Åse Ulvin, dommer i Trygderetten