Tilsluttede

Jurister/advokater, organisasjoner, institusjoner, politiske partier kan slutte seg til oppropet som 44 jurister har tatt initiativ til- ta kontakt her!

Tilsluttede per 10. november 2022:

Arbeidernes Ungdomsfylking
Asbjørn Braanaas, jurist
Aslak Syse, professor dr. juris
Astrid Iversen, jurist, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
Attac Norge
Audun Gjøstein, advokat (H)
BDS Norge
Bernt D Hagtvedt, advokat
Bestemødre for fred
Changemaker – Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon
Christina V. Eckhoff Skeie, jurist
Den Kvinnelige Arabiske Union in Norway
Den palestinske kvinneforeningen
EL og IT Forbundet
Elizabeth Baumann, lagdommer
Ellen Kari Christiansen, jurist
Else Leona McClimans, advokat
Erik Vatne, advokat
Fagforbundet
Fellesutvalget for Palestina
Foreningen for internasjonale vannstudier – FIVAS
Frøydis Patursson, advokatfullmektig
Geir Kjell Andersland, jurist
Helen Louise Solberg, jurist
Ida Tønnessen, advokatfullmektig
Industri Energi
Javeed H. Shah, advokat
John I. Henriksen, advokat m.m.f.HR, dommer i Oslo tingrett 1999-2009
Josef Adam Younes, advokatfullmektig
Karl-Inge Rotmo, advokat
KFUK-KFUM Global
Kjell Austin, jurist
Kristine Martinsen, jurist
Kvekerhjelp
Latin-Amerikagruppene i Norge
LO i Bergen og omland
LO i Oslo
LO i Trondheim
Mari-Ann Hedlund, pensjonert lagdommer
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Sosiale Forum
Norsk Jernbaneforbund
Oda Ringstad, jurist
Oslo Arbeiderparti
Oslo-Akershus Handel og Kontor
Palestinakomiteen i Norge
Palestinske barn i israelske fengsler
Palestine Youth Forum
Pavan Maira Awais, advokat
Peter S. Nørgaard, advokat
Press – Redd Barna Ungdom
Rød Ungdom
Rødt
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond – SAIH
Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel – AKULBI
Sabeel Kairos Norge
Sara Ekblom, jurist
Senterungdommen
Ship to Gaza Norway
Sohbat Arshad, advokatfullmektig
Solidaritet med Kurdistan
Sosialistisk Ungdom
Sosialistisk Venstreparti
Stein Evju, professor emeritus
Sundas Arshad, jurist
Tord Jacob Teigen Fagerheim, advokat
Åse Ulvin, dommer i Trygderetten