FN-ekspert slår fast at de israelske bosettingene er en krigsforbrytelse

Det er nærmere 300 israelske bosettinger og mer enn 680 000 bosettere på okkupert palestinsk jord (Foto: AFP)

På møte i FNs menneskerettsråd i Genève 9. juli, la FNs spesialrapport Michael Lynk fram en rapport som klassifisererer de israelske bosettingene som en krigsforbrytelse.

Lynk som er FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, viste til Roma-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen fra 1998 som sier det er en krigsforbrytelse å bosette egen befolkning i områder som er okkupert. Det er nå nærmere 300 bosettinger og mer enn 680 000 israelske bosettere i okkuperte palestinske Øst-Jerusalem og Vestbredden.

Den internasjonale domstolen, FNs generalforsamling, den internasjonale Røde Kors-komiteen og FNs sikkerhetsråd har flere ganger uttalt at bosettingene strider mot internasjonal lov med krav til Israel om å avslutte all bosettingsvirksomhet.

– Det er på høy tid at man gjør det klart overfor Israel at okkupasjonen er ulovlig, og at det ikke lenger kan være kostnadsfritt for landet å trosse internasjonal lov og internasjonal opinion, sa Lynk. – For Israel tjener bosettingene to relaterte formål. Det ene er å garantere at det okkuperte territoriet blir under israelsk kontroll til evig tid. Det andre formålet er å sikre at det aldri blir etablert en palestinsk stat.

I sin rapport oppfordrer Lynk det internasjonale samfunnet til å iverksette tiltak som:

  • Støtte opp under etterforskningen av krigsforbrytelser som den internasjonale straffedomstolen har iverksatt på de okkuperte palestinske områdene
  • Oppfordre Israel til å avvikle bosettingene fullstendig
  • Utarbeide et sett av ansvarlige tiltak for å ansvarliggjøre Israel for sine brudd på internasjonal lov
  • Sikre at Israels politiske, militære og administrative ledere blir stilt til ansvar for alvorlige brudd på internasjsonal rett begått på okkupert palestinsk jord
  • Oppfordre FNs medlemsland til å gjennomføre FNs sikkerhetsresolusjon 465 fra 1980 som forbyr bistand som Israel kan bruke i bosettingene.

Israel har aldri gitt Michael Lynk tilgang til de okkuperte palestinske områdene siden han begynte som FNs spesialrapportør i 2016. Lynk har tidligere jobbet for FN med menneskerettighets- og flyktningssaker i Jerusalem.

Israel boikottet fredagens møte i FNs menneskerettsråd.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.