Kontakt

Forsvar Folkeretten

Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger

Bankkontonummer 9686.05.04763

Kontaktpersoner:

Advokat Kjell M. Brygfjeld, e-post: kmb@ebtas.no – mobil 908 73 793

Koordinator: Berit Aaker, e-post: beaake@online.no – mobil 920 11 035

Jurister som ønsker å støtte oppropet, kan sende oss en epost. Også organisasjoner, institusjoner o l kan slutte seg til.

«Forsvar folkeretten» er et uavhengig og frittstående initiativ. Send oss gjerne et økonomisk bidrag – stort eller lite – til vårt bankkontonummer 9686.05.04763.