Plattform

Plattformen danner grunnlaget for Oppropet «Forsvar folkeretten» som ble lansert oktober 2019.

På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelser fra det internasjonale samfunnet, har Israel kunnet fortsette sin undertrykking av palestinerne, sin blokade av og krigføring mot befolkningen på Gazastripen, sin bosettingspolitikk på okkuperte områder, annektering av palestinsk land og sin neglisjering av beslutninger fra Sikkerhetsrådet i FN. Norske myndigheter og politikere må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels langvarige og systematiske brudd på de internasjonale kjørereglene blir møtt med sanksjoner.

År 2019

10. september 2019 la Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, fram sine planer for å annektere den strategisk viktige palestinske Jordandalen som utgjør 30 prosent av Vestbredden. Netanyahu har tidligere sagt at han også vil legge de israelske bosetningene på Vestbredden under israelsk suverenitet. Den norske regjeringen uttalte at en slik ensidig handling vil være folkerettslig ugyldig og et alvorlig tilbakeslag for en tostatsløsning. Anniken Huitfeldt (AP), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, skrev i en Twittermelding 11. september at «Israels statsminister går til valg på å gjøre okkupasjonen permanent og annektere store deler av Vestbredden, et endelig dødsstøt for tostatsløsningen. Her hjemme ble Israels regjering omfavnet i høyreregjeringens Granavolden-plattform. Norge trenger en ny Midtøsten-politikk».

Les plattformen fra oktober 2019 i sin helhet her.