Utenriksministeren unnlater å svare på krav fra FNs spesialrapportør

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Nok en gang unnlater utenriksminister Ine Eriksen Søreide å svare på Israels vedvarende og grove brudd på internasjonal rett. I et brev av 16. juni fra FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Palestina, ber Michael Lynk utenriksministeren om å ansvarliggjøre Israel ved å stille fire konkrete krav.

Forsvar Folkeretten, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen i Norge har henvendt seg til Utenriksdepartementet for å høre hvordan regjeringen vil følge opp kravene. I et kortfattet svar, er hovedbudskapet til Utenriksdepartementet: «Vi har tro på at dialog, samarbeid og tillitsbyggende tiltak spiller en avgjørende rolle i å løse konflikter».

Kjell Brygfjeld i Forsvar Folkeretten, reagerer sterkt: -Hvor lenge skal vi finne oss i at regjeringen unnlater å holde Israel ansvarlig for sine vedvarende og grove brudd på internasjonal rett? Nok en gang har UD unnlatt å besvare konkrete krav om reaksjoner på slike brudd, til og med når det kommer fra FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene.

-Dette er paradoksalt, sier Brygfjeld. – På den ene siden kneler samfunn som Cuba, Venezuela, Syria og Iran under trykket fra sanksjonsregimer. Samfunn som Irak, Afghanistan og Libya har bokstavelig talt brutt sammen etter militære angrep, alt under vår vestlige verdens henvisning til brudd på internasjonal rett. På den annen side er det altså umulig å få gjennomført konkrete tiltak mot Israels grove brudd på folkerett, menneskerettigheter og humanitærrett som har pågått i flere tiår. Denne dobbeltmoralen må finne sin slutt. Norge må gå i spissen for å iverksatte tiltak for å ansvarliggjøre Israel for sine brudd. Det holder ikke lenger med prat – handling må til!

Her er Utenriksdepartementets svar til Michael Lynk på brev av 16. juni 2021.