Dagskonferanse 5. april 2022 i Oslo: Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett

Initiativet Forsvar folkeretten arrangerer dagskonferansen «Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett», 5. april 2022, Wergelandssalen, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Mens andre lands brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene blir straffet med tunge sanksjoner, møtes Israels brudd på internasjonal rett kun med verbal kritikk. Den israelske okkupasjonen av palestinske områder har nå vart i 55 år, og blokaden av Gazastripen er inne i sitt 15. år. Den 23. desember 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som krever respekt for 1967-grensene og en øyeblikkelig byggestans av de israelske bosettingene. Likevel fortsetter israelske myndigheter sin rettsstridige politikk uten å bli ansvarliggjort. Hvorfor eksisterer det en slik forskjellsbehandling, hvordan og på hvilket grunnlag kommer sanksjoner i stand? Hvilken effekt har de?

På konferansen deltar Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen på okkuperte palestinske territorier, Åsmund Aukrust, første nestleder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ingrid Fiskaa, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Sverre Lodgaard, forsker ved NUPI, Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme, Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge, Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy at Al-Haq, Mads Harlem, advokat og folkerettsrådgiver, Astrid Willa Eide Hoem, leder av AUF, Kathrine Fauske, nestleder av Internasjonalt utvalg, LO i Norge og Kjell Brygfjeld, advokat og initiativtaker av Forsvar folkeretten.

Kjøp av billetter a kr 125: Klikk her.

Fullstendig program: Klikk her.

Facebook-event: Klikk her.