FN-ekspert: Israels kollektive avstraffelse av palestinerne er i strid med internasjonal rett og må opphøre øyeblikkelig

-Israel må stoppe alle handlinger som utgjør en kollektiv avstraffelse av det palestinske folket. Det er en krenkelse av rettsstaten å se at slike metoder blir benyttet i det 21. århundre, sier Michael Lynk, jusprofessor og FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Palestina. -Denne praksisen innebærer alvorlig brudd på palestinernes rett til liv, bevegelsesfrihet, helse og beskyttelse. Israels regjering må forholde seg til folkeretten og den internasjonale konsensusen ved å få en fullstendig og rask slutt på den 53 år gamle okkupasjon av det palestinske territoriet.

En palestiner går omkring i ruinene etter et israelsk flyangrep på Gazastripen den 5. mai 2019 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

Blokaden av Gazastripen må heves

I sin ferske rapport «Israel’s illegal policies and practices of collective punishment targeting the Palestinian people», hevder FNs spesialrapportør at Israels strategi for å kontrollere den palestinske befolkningen bryter en grunnleggende regel for praktisk talt alle moderne rettssystemer.

-Kollektiv avstraffelse er et klart brudd på den internasjonale humanitærretten ved artikkel 33 i den fjerde Genève-konvensjonen. Ingen unntak er tillatt, sier Lynk og viser til at omfanget av den ødeleggende effekten av Israels politikk er mest påfallende er Israels blokade av Gazastripen som har ført til økonomisk kollaps, ødelagt infrastruktur og et knapt fungerende helse- og sosialsystem. Israel iverksatte sjø-, luft- og landblokaden i 2007.

De to millioner innbyggerne har siden da vært utsatt for tre store militære operasjoner (2008/2009, 2012 og 2014) og for gjentatte og grove angrep på The Great March of Return som startet 31. mars 2018.

Mer enn 2000 palestinske hjem er revet siden 1967

I rapporten kritiseres Israel for også å straffe palestinerne kollektivt ved å ødelegge og rive palestinske hjem. -Siden 1967 har Israel ødelagt mer enn 2000 palestinske hjem med det for øye å straffe palestinske familier for handlinger noen av medlemmene deres kan ha begått, men ikke av dem selv, sier han. -Denne praksisen er et opplagt brudd på artikkel 53 i den fjerde Genèvekonvensjonen.

The Special Rapporteur recommends that the Government of Israel take the following immediate measures: End all measures amounting to collective punishment, including an end to: the closure of Gaza, all restrictions on freedom of movement across the Occupied Palestinian Territory, the punitive demolitions of homes, the punitive residency revocations, the cutting of benefits, the punitive closures of towns and all delays in returning bodies for burial.

Israel fortsetter å utvide de folkerettsstridige bosettingene i raskt tempo.

Den israelske regjeringen fortsetter å godkjenne planer for utvidelse bosettinger og utposter. I 2019 godkjente regjeringen planer for 6 100 boenheter og offentlig infrastruktur, mens regjeringen godkjente bare 715 boenheter for palestinerne i samme område. I 2020 kunngjorde israelske myndigheter planer og anbud for 10 500 bosettingsenheter, inkludert 3 500 enheter i bosettingen Ma’ale Adumim i E1-området som effektivt vil skille Vestbredden fra Jerusalem. I Hebron bygges israelske bosettinger i like raskt tempo.1. desember 2019 kunngjorde daværende forsvarsminister Naftali Bennett planleggingen av en ny jødisk bosetting i byen Hebron. Denne kunngjøringen ble etterfulgt av et krav om at den palestinske kommunestyre i Hebron samtykker til en plan om å rive byens grossistmarked, og erstatte det med flere boenheter for å gi plass til jødiske nybyggere.

Den israelske bosettingen Ma’ale Adumin på Vestbredden, 4. januar 2017. (Yaniv Nadav/Flash90)

I rapporten vises det til mottiltak som EU-domstolens påbud om å merke bosettervarer, norske kommuners vedtak om å avstå fra varer og tjenester i strid med folkeretten, det irske parlamentets lovforslag om å forby bosettervarer og FNs offentliggjørelse av liste over 112 selskaper som opererer i israelske bosettinger.

The Special Rapporteur recommends that the Government of Israel take the following immediate measures: End the settlement enterprise in full compliance with United Nations resolutions and international law including Resolution 2334 (2016).

Palestinske barn i israelske fengsler

Israel fortsetter å gjøre bruk av vilkårlige arrestasjoner og administrativ forvaring (fengsling uten lov og dom) av palestinere. I slutten av mars 2020 var det rundt 5 000 palestinske politiske fanger i israelske fengsler, inkludert 432 menn og 43 kvinner i administrativ forvaring. 183 av disse fangene var barn, 20 av dem under 16 år. Dette er i strid med Israels juridiske forpliktelser og er blitt kraftig kritisert av FNs menneskerettsråd og FNs torturkomite.

Foto: Palestine Post 24

The Special Rapporteur recommends that the Government of Israel take the following immediate measures: Ensure full accountability among its military and security forces for all violations of human rights and humanitarian obligations.

Angrep på menneskerettighetsforkjempere og sivile menneskerettighetsorganisasjoner

Israelske myndigheter fortsetter å hindre menneskerettighetsforkjempere i sitt arbeid. Den 19. september 2019 raidet israelske sikkerhetsstyrker kontoret til Addameer – en palestinsk menneskerettighetsorganisasjon som er opprettet for å forsvare og representere palestinske fanger – og konfiskerte bærbare PC-er, minnekort, filer og publikasjoner. Israels stigmatisering av menneskerettighetsorganisasjoner holder frem, det samme gjør ileggelse av reiseforbud og visumnekt. I november 2019 ble en feltforsker fra B’Tselem – en israelsk menneskerettighetsorganisasjon – arrestert for videoopptak av en demonstrasjon mot en israelsk bosetting på Vestbredden. Den 25. november 2019 ble Omar Shakir, den israelske og palestinske direktøren for Human Rights Watch, utvist fra Israel. Visumet ble annullert etter påstander om at han gjennom sitt arbeid støtter BDS (Boycott, Divestment and Sanctions).

The Special Rapporteur recommends that the Government of Israel take the following immediate measures: Ensure the protection of individuals seeking to exercise their rights to freedom of peaceful assembly and association and to freedom of expression, including human rights defenders.

Israels annekteringsplan av Vestbredden

Den 17. mai ble den nyopprettede israelske koalisjonsregjeringen enig om å iverksette planer om å gjennomføre annektering av deler av Vestbredden og Jordan-dalen. Siden da har det vært voksende kritikk og protester internasjonalt. 16. juni uttalte 47 FNs menneskerettighetseksperter at enhver anneksjon av palestinsk territorium vil være et alvorlig brudd på folkeretten og FN-pakten. Ekspertene oppfordret det internasjonale samfunnet om å ta i bruk effektive mottiltak om planen ble gjennomført. Den 23. juni overleverte 1 080 parlamentarikere fra 25 europeiske land et opprop til europeiske myndigheter og ledere om å stoppe Israels planlagte annektering.

The Special Rapporteur recommends that the Government of Israel take the following immediate measures: Renounce the annexation of East Jerusalem and the plans to annex further parts of the West Bank.