Krever norsk reaksjon mot Israels nye og grove folkerettsbrudd overfor Gazas befolkning

Norge må protestere mot Israels nye grove folkerettsbrudd mot Gazas befolkning, skriver Ship to Gaza Norway i et brev til utenriksministeren.

Palestinske fiskere båter og garn på stranda i Gaza by 13. juni 2019. 16. august 2020 stanset Israel all fisking innenfor fiskesonen utenfor Gazas kyst. Foto: AFP

I forrige uke stengte Israel den siste grenseovergangen for innførsel av varer til Gazastripen. Også Gazas eneste kraftverk ble stengt på grunn av mangel på drivstoff. Det antas at palestinerne vil være uten strøm 16 – 20 timer per dag. Samtidig reduserte Israel maksimumsgrensen for fiske fra 15 til åtte nautiske mil utenfor Gazas strand, noe som betyr enda mer skade på en allerede sterkt skadet fiskerinæring. Sist søndag ble all fisking innenfor fiskesonen stoppet.

Israel begrunner de brutale innskrenkningene med at det har blitt sendt brannbomber fra Gaza som har satt fyr på kratt og jorder i Israel.

-De tiltakene Israel har iverksatt den siste uken kommer på toppen av den terroriseringen som Israel i årevis har drevet gjennom daglige militære angrep mot fiskere og bønder og gjennom
stadig militær innrykking i Gaza, skriver Ship to Gaza Norway og peker på at Israels hevn er rettet mot mennesker som ikke har noe med brannballongene å gjøre – som Gazas fiskere.

-Vi forventer at utenriksministeren offentlig protesterer mot Israels omfattende bruk av kollektiv avstraffelse, som føyer seg til rekken av Israels brudd på den fjerde Genèvekonvensjonen, sier Torstein Dahle, leder av Ship to Gaza Norway. – Blokaden har ribbet befolkningen for grunnleggende menneskerettigheter. Den norske regjeringen må kreve at blokaden heves og at de ovennevnte tiltakene øyeblikkelig trekkes tilbake.

5. mai overrakte 58 organisasjoner et opprop til utenriksministeren med krav om at blokaden må heves. Ifølge Redd Barna i Norge har flere barn i Gaza dødd de siste ukene fordi de ikke får nødvendig legehjelp. Nå krever organisasjonen at Israel avslutter blokaden av den palestinske kyststripen.