Kritikk uten konsekvenser vil verken hindre annektering eller avslutte okkupasjonen, sier 47 FN-eksperter som oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta ansvar

Israels annekteringsplaner vil bryte med folkerettens hjørnesteinsprinsipper, sier 47 FN-eksperter i en uttalelse som ble offentliggjort i dag. Kritikk uten konsekvenser vil verken hindre annektering eller avslutte okkupasjonen, heter det i uttalelsen. Samtlige av de 47 FN-ekspertene er oppnevnt av FNs menneskerettighetsråd.

Israelske soldater overvåker palestinere mens de demonstrerer mot de folkerettsstridige bosettingene i Beita nær Nablus på okkuperte Vestbredden [Foto: Mohamad Torokman/Reuters]

To ganger tidligere har Israel annektert okkuperte palestinsk land – Øst-Jerusalem i 1980 og De syriske Golanhøydene i 1981. Ved begge anledninger fordømte FNs sikkerhetsråd øyeblikkelig anneksjonene som ulovlige, men tok ingen meningsfylte tiltak for å motsette seg Israels handlinger.

Tilsvarende har Sikkerhetsrådet gjentatte ganger kritisert de israelske bosettingene for å være et åpenbart brudd på folkeretten. Til tross for at Israel ikke har fulgt opp disse resolusjonene, men fortsatt å befeste bosettingene, har dette blitt stående ubesvart fra det internasjonale samfunnet.

-Denne gangen må det bli annerledes, sier FN-ekspertene. -Det internasjonale samfunnet har et soleklart juridisk og politisk ansvar for å forsvare en regelbasert internasjonal orden, for å motarbeide brudd på menneskerettighetene og de grunnleggende prinsippene i folkeretten og for å gjennomføre sine mange resolusjoner som er kritiske til Israels gjennomføring av denne langvarige okkupasjonen. Spesielt har stater en plikt til ikke å anerkjenne, hjelpe eller hjelpe en annen stat i noen form for ulovlig aktivitet, for eksempel anneksjon eller opprettelse av bosettinger på okkupert territorium.

Lærdommen fra fortiden er klar: Kritikk uten konsekvenser vil verken hindre annektering eller avslutte okkupasjonen.

Det internasjonale samfunnet må nå umiddelbart prioritere ansvarlighet og få en slutt på straffefriheten. Ut fra en bred meny over ansvarlige mottiltak, har FN sikkerhetsråd i de siste 60 årene tatt i bruk vellykkede virkemidler i andre internasjonale kriser. Tiltakene som velges, må tas i full overensstemmelse med folkeretten, være forholdsmessige, effektive og gjenstand for regelmessig gjennomgang, heter det i uttalelsen.

Hele uttalelsen kan lastes ned her.