Representantforslag om anerkjenning av Palestina som stat

På 75-årsdagen for palestinernes Nakba 15. mai, ble det fremmet et representantforslag i Stortinget om å anerkjenne Palestina som stat.

Foto: Stortinget

Forslagsstillerne Bjørnar Moxnes og Hege Bae Nyholt fra Rødt mener utviklingen viser at betingelsene for norsk anerkjennelse av Palestina har endret seg og at en bredest mulig anerkjennelse av Palestina som stat er en forutsetning for en meningsfull forhandlingsprosess basert på folkerettslige grunnprinsipper.

I forslaget heter det blant annet at da utenriks- og forsvarskomiteens behandlet et representantforslag i 2015 om anerkjennelse av Palestina som egen stat (Dokument 8:19 S (2014–2015), fastslo komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, blant dem nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, og nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt, samt komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Venstre i Innst. 273 S (2014–2015) at «hvis det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosettingene fortsetter, bør Norge anerkjenne Palestina som stat».

Forslagsstillerne konstaterer at en slik reell fremgang ikke har skjedd og at ovennevnte forutsetning for norsk anerkjennelse av Palestina som stat dermed er til stede.

I dag har 138 av FNs 193 medlemsland, deriblant Sverige og Island, anerkjent den palestinske staten innenfor grensene før seksdagers-krigen i 1967, og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Les hele representantforslaget her.