Dette er apartheid. FNs spesialrapportør om Israels diskriminering og undertrykkelse av palestinerne

Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssiutasjonen i de okkuperte palestinske områdene

FNs spesialrapportør Michael Lynk, la i dag fram sin 12. rapport om situasjonen for menneskerettighetene i de okkuperte palestinske områdene. I rapporten kommer det fram at Israel gjør seg skyldig i forbrytelsen apartheid med sin systematiske og omfattende diskriminering og undertrykkelse av palestinerne.

Dette er den femte rapporten som i løpet av et år konkluderer med at israelske myndigheter begår apartheid overfor palestinerne. Apartheid er en forbrytelse mot menneskeheten, definert i Roma-statuttene til Den internasjonale straffedomstolen, og i FN-konvensjonen mot apartheid.

Anbefalinger til det internasjonale samfunnet

When the facts change, so must our minds, skriver FNs spesialrapportør i rapporten som anbefaler det internasjonale samfunnet å:

  1. Akseptere og erkjenne funnene fra palestinske, israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner om at israelske myndigheter utøver apartheid overfor palestinerne.
  2. Iverksette tiltak som avslutter den israelske okkupasjonen og apartheidpraksis.
  3. Støtte Den internasjonale straffedomstolen og/eller Den internasjonale domstolen med hensyn til de juridiske konsekvensene av Israels apartheidpraksis.
  4. Sørge for at FN gjenoppretter Spesialkomiteen Mot Apartheid for å undersøke enhver praksis som påstås å utgjøre forbrytelsen apartheid i hele verden, inkludert det okkuperte palestinske territoriet.

Videre ber FNs spesialrapportør Israels regjering om å avslutte okkupasjonen, fjerne diskriminerende praksiser og politikk, og apartheidlovene som privilegerer israelere til fordel for palestinerne, samt at israelske myndigheter respekterer fullt ut palestinernes nasjonale rettigheter og menneskerettigheter.

Norske myndigheter må støtte anbefalingene

-Norske myndigheter må støtte anbefalingene fra FNs spesialrapportør og fremme dem i FNs sikkerhetsråd, sier Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. -Myndighetene sier stadig at Norges politikk ovenfor Israel og Palestina ligger fast – dette til tross for at situasjonen på bakken har endret seg dramatisk. Bekymringer og fordømmelser må nå følges opp med handling. Folkeretten må respekteres og følges slik Norge gjør overfor andre land som begår alvorlige brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene. Norge må slutte med å behandle dette som en konflikt mellom to likeverdige parter. Israel er en okkupant som okkuperer palestinske områder der det daglig begås grove brudd på humanitærrett og menneskerettigheter.

Situasjonen i Palestina

I rapporten beskriver Lynk en situasjon for palestinerne som forverres fra dag til dag. I de palestinske territoriene som Israel har okkupert siden 1967, lever nå fem millioner statsløse palestinere uten rettigheter, i en akutt unntakstilstand og uten vei til selvbestemmelse eller en levedyktig uavhengig stat som det internasjonale samfunnet gjentatte ganger har lovet dem. I løpet av de siste fem tiårene har Israel opprettet 300 bosettinger, alle i strid med folkeretten, med 700 000 bosettere som nå bor i Øst-Jerusalem og på Vestbreddentre midt blant tre millioner palestinere. På Gazastripen har Israel med sin blokade som ble iverksatt for 15 år siden, stengt inne to millioner palestinere i det som ofte nevnes som verdens største fengsel. De siste årene har israelske statsministre regelmessig og åpent proklamert at landets styre over palestinerne og deres land er permanent og at ingen palestinsk stat vil oppstå.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Michael Lynk kommer på konferansen «Sanksjonering av land som bryter internasjonal rett», 5. april på Litteraturhuset i Oslo. Se Facebook-event her.