Norge vil forsvare ICC når den utsettes for press, trusler og tiltak

Hovedanklager Fatou Bensouda ved Den Internasjonale straffedomstolen har startet etterforskningen av påståtte krigsforbrytelser begått på Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen. Foto: International Criminal Court

Forsvar folkeretten og ICJ-Norge oppfordrer i brev til utenriksministeren, at Norge må uttale uforbeholden støtte til ICCs etterforskning av krigsforbrytelser på okkuperte palestinske områder.

I sitt svar, sier Utenriksdepartementet at det fra norsk side ikke er ønskelig å komme med uttalelser som kan tolkes som forsøk på å påvirke ICCs uavhengighet for så vidt gjelder dømmende og påtalemessig funksjoner i konkrete situasjoner og saker. I brevet heter det også: Norge oppfordrer imidlertid på generelt grunnlag alle stater og aktører til å respektere domstolens og påtalemyndighetenes uavhengighet, og til å jobbe sammen i kampen mot straffefrihet for de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene. Som en av ICCs sentrale støttespillere vil Norge også fortsette å forsvare domstolen når den gjøres til gjenstand for press, trusler og tiltak.

-Jeg mener vi bør rose myndighetene for det såpass klare svaret som utenriksministeren gir, sier Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. -Norge uttaler med dette klar støtte til domstolens uavhengighet og jurisdiksjon, og vil motarbeide forsøk på å hindre eller stoppe etterforskningen. Det siste er ikke minst viktig ved at domstolen allerede nå er utsatt for press og trusler.

Flere land har protestert på domstolens beslutning om å etterforske påståtte krigsforbrytelser begått på okkuperte palestinske områder så som Tyskland, Ungarn, Tsjekkia, Østerrike, Brasil og Canada. Også Storbritannia motsetter seg etterforskningen. I et brev til Conservative Friends of Israel, beskriver statsministeren, Boris Johnson, domstolens avgjørelse som et angrep på Israel: As a founder member of the ICC, we have been one of its strongest supporters and continue to respect the independence of the institutions. We oppose the ICC’s investigation into war crimes in Palestine. We do not accept that the ICC has jurisdiction in this instance, given that Israel is not a party to the Statute of Rome and Palestine is not a sovereign state. This investigation gives the impression of being a partial and prejudicial attack on a friend and ally of the UK’s.

Israel har tidligere annonsert at de ikke vil samarbeide med domstolen.

-Som ikke-medlem har Israel ikke den samme rettslige samarbeidsplikten overfor ICC, men ICC har jurisdiksjon til å etterforske og straffeforfølge folkerettslige forbrytelser begått i palestinske områder uansett av hvem, sier Brygfjeld. -Den internasjonale domstolen vil ha behov for god støtte fra sine medlemsstater.  I en slik sammenheng er det viktig at Norge følger opp sine egne uttalelser og prinsipper ved å aktivt forsvare domstolens mandat og oppgaver.