Norske statsborgere bidrar med 30 000 kroner hver i okkupasjonen av Palestina

Nicolai Tangen, sjef for Statens Pensjonsfond Utland Foto: NTB scanpix Nina E. Rangøy

Statens Pensjonsfond Utland, mer kjent som Oljefondet, investerer over 165 milliarder kroner i virksomhet knyttet til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Det betyr at norske statsborgere bidrar med 30 000 kroner hver i direkte eller indirekte støtte til okkupasjonen.

Det er Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som avdekker dette i en gjennomgang av oljefondets beholdninger. Gjennomgangen viser at fondet har investert 165 milliarder kroner i 64 selskaper med virksomhet i de ulovlige bosettingene på okkupert palestinsk jord.

Samtlige av selskapene finnes i databaser utarbeidet av FN eller uavhengige granskningsorganisasjoner som dokumenterer økonomiske bånd til okkupasjonen.

-Norge har flere ganger kritisert Israels kolonisering av Vestbredden, samtidig som vi har et statlig fond som tjener på menneskerettighetsbrudd mot palestinerne, sier Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. -Vi kan ikke ha et Oljefond som opererer på tvers av norsk politikk. Spesielt ugreit må dette være så lenge Norge har plass i Sikkerhetsrådet som skal sørge for etterlevelse av folkeretten og menneskerettighetene.

Oljefondet som er verdens største fond, er også den største investoren på okkupert palestinsk jord. Allerede i 2017 ble fondet utpekt som «verstingen» av det danske medie- og researchsenteret, Danwatch, som i en rapport kunne vise til at fondet hadde investert 5,2 milliarder euro i selskaper på okkupert område av totalen på 7,5 milliarder euro.

FNs sikkerhetsråd har i en rekke resolusjoner, og senest i resolusjon 2334 (2016), slått fast at etableringen av israelske bosettinger på palestinsk territorium okkupert av Israel siden 1967, inkludert Øst-Jerusalem, er rettslig ugyldig og utgjør et åpenbart brudd på folkeretten. Også den norske regjeringen har flere ganger kritisert bosettingsvirksomheten og oppfordret israelske myndigheter til å stanse all aktivitet.

Investeringer i bosettingene er i strid med FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter, som advarer selskaper mot både direkte og indirekte tilknytning til aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene. Dette gjelder ikke bare selskapene som er fysisk til stede, men også de som investerer i selskapene.

Forsvar folkeretten støtter kravene til Norsk Folkehjelp og Fagforbundet som forventer at Oljefondet:

  • Foretar grundige aktsomhetsvurderinger av alle selskaper med virksomhet i okkuperte områder og andre høyrisiko-områder
  • Raskt selger seg ut av selskaper som direkte medvirker til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene
  • Selger seg ut av andre selskaper når eierskapsutøvelse ikke viser å føre til at selskapene endrer aktiviteten som bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Mer informasjon: www.fagforbundet.no/oljefondet