Regjeringen støtter ICC

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ved sjefanklager Fatou Bensouda kunngjorde 3. mars at domstolen har innledet etterforskning av angivelige krigsforbrytelser begått på Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

I et åpent brev til utenriksministeren, ber Forsvar Folkeretten og ICJ-Norge regjeringen om å gi sin uforbeholden støtte til straffedomstolens beslutning.

Utenriksdepartementet ved statssekretær Audun Halvorsen uttaler dette i en epost til Klassekampen 20. mars: ICC er en rettslig institusjon, med mandat i Roma-vedtektene. Vi har tillit til ICCs uavhengighet og upartiskhet. Domstolen er komplementær til nasjonale jurisdiksjoner. Den trer kun inn der nasjonale jurisdiksjoner mangler evne eller vilje til genuint å gjennomføre etterforskning eller straffeforfølgning. Norge oppfordrer alle stater og aktører til å respektere domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet..

– Jeg oppfatter at Norge med dette stiller seg positiv til ICC-vedtaket, og antar at Norge dermed heller ikke ser for seg å delta i noen aksjon for å stanse den varsla granskingen, sier Kjell Brygfjeld fra Forsvar folkeretten. Brygfjeld håper dette også betyr at Norge vil stå imot dersom det blir reist forslag i FNs sikkerhetsråd om å gå imot vedtaket. – Siden EU har støttet ICC, bør Norge heller se dit for allierte enn i andre retninger.