Konferansen «Når folkeretten brytes», 3. november 2020 i Oslo

For et år siden lanserte 44 norske jurister/advokater/professorer initiativet og oppropet «Forsvar folkeretten» basert på norske myndigheters holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd på internasjonal rett. Den 3. november arrangeres dagskonferansen «Når folkeretten brytes» i Oslo Kongressenter Folkets Hus, kl 09.00 – 15.30 (registrering fra kl 08.15). Målsettingen med konferansen er å styrke folkerettens stilling i norsk offentlighet og politikk.

KJØP BILLETTER HER

Inngangsbillett: kr 300 som inkluderer lunsj, kaffe, te, pausemat. Arrangementet krever forhåndspåmelding innen 30. oktober, og følger til enhver tid myndighetenes pålegg og råd om smitteverntiltak for Covid-19. Begrenset plass!

Innledere:

  1. Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultetet i Bergen, styreleder for den norske avdelingen til International Commission of Jurists (ICJ-Norge): Folkerettens betydning i dag. Ansvar og sanksjonsapparat.
  2. Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen på okkuperte palestinske territorier: Accountability, Justice and International Law: Israel and the 53-Year-Old Occupation of Palestine. No conflict in the modern world has produced so many developments in international human rights and humanitarian law as Israel’s occupation of Palestine, yet so little has been delivered by way of accountability to those afflicted by the occupation. This lecture will examine why, in the Middle East, international law has been closer to power than to justice. 
  3. Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité og Michael Tetzschner, første nestleder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité: Land som vedvarende og alvorlig bryter folkeretten, skal møtes med politiske og økonomiske sanksjoner. Hvordan skal Norge reagere på Israel?
  4. Trine Lise Sundnes, leder av LOs internasjonale avdeling, Landsorganisasjonen i Norge: Hvordan kan norsk fagbevegelse bidra både nasjonalt og internasjonalt siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt for å få til en fredelig løsning mellom Israel og Palestina?
  5. Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke: Kirkens holdning til Israels langvarige okkupasjon av Palestina, de israelske bosettingene og den varslede annektering av okkupert palestinsk område
  6. Gideon Levy, israelsk journalist i Haaretz og forfatter: Israel’s annexation of occupied Palestinian territories legitimizes the most serious crimes and crushes the most just of dreams, but the alternative is even worse.

Paneldebatt om Norges rolle for å fremme folkeretten og hindre brudd på internasjonal rett: Anniken Huitfeldt, Michael Tetzschner, Berit Hagen Agøy og Trine Lise Sundnes. Debatten ledes av Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Peace Research Institute Oslo/PRIO

KARI BREMNES DUO KOMMER!

Møteledere: Mette Yvonne Larsen & Line Khateeb

DEL GJERNE FACEBOOK-EVENT: https://www.facebook.com/events/363497124815971