Forventer at Norge forsvarer internasjonal rett med konkrete handlinger

Initiativet Forsvar folkeretten gratulerer Norge med plass i Sikkerhetsrådet for neste periode. Det gir norske myndigheter en prominent plass i arbeidet for respekten for internasjonal rett.

Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix

Forsvar folkeretten forventer at Norge følger opp sine egne prioriteringer ved å forsvare internasjonal rett, ikke bare til Norges fordel, men til fordel for alle små nasjoner og folk som utsettes for brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene.

En god begynnelse i så måte er at det blir tatt til orde for sanksjoner mot Israels vedvarende og manifeste brudd på internasjonal rett, i det siste aktualisert gjennom planen om å annektere Vestbredden.