116 organisasjoner fordømmer Israels svertekampanje mot FNs spesialrapportør

Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder. Foto: FN

Forsvar folkeretten, ICJ-Norge, LO i Norge, Handel og Kontor i Norge er blant de 116 organisasjonene som i et opprop lansert 16. januar, fordømmer Israels svertekampanje mot Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder.

Den 14. desember 2022 iverksatte Israel kampanjen mot Spesialrapportøren i et direkte forsøk på å angripe og undergrave mandatet som Albanese ble tildelt 1.mai i fjor. Uttalelsen inneholder grunnløse anklager om antisemittisme og viser spesifikt til et Facebook-innlegg fra 2014 av Albanese som på den tiden reflekterte over årsakene til den internasjonale passiviteten i spørsmålet om Palestina, sitat: «America and Europe, one of them subjugated by the Jewish Lobby, and the other by the sense of guilt about the Holocaust remain on the sidelines […]”. Året 2014 var særlig preget av store menneskelege tap på palestinsk jord etter Israels 50-dagers militære offensiv på Gazastripen som resulterte i drap på 2.215 palestinere, inkludert 1.639 sivile.

Svertekampanjen føyer seg inn i et mønster av israelske angrep for å dempe legitim kritikk av okkupasjonen og brudd på menneskerettane. Tidligere protesterte Israel mot utnevnelsen av Francesca Albanese til FN-rapportør, og hevdet at hun «harbors significant bias against the Jewish State”, en referanse knyttet til Albaneses akademiske avhandling om «Palestinian Refugees in International Law», utgitt av prestisjetunge Oxford University Press.

Francesca Albanese er en av innlederne på konferansen 9. februar «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse», arrangert av ICJ-Norge og Forsvar folkeretten.