FN ber Den internasjonale domstolen avgi en rådgivende uttalelse om Israels okkupasjon og annektering

Den palestinske FN-utsendingen, Riyad Mansour, takker medlemslandene som støttet resolusjonen (Foto: Screenshot fra FN-video)

Den 30. desember 2022 stemte FNs generalforsamling fram en resolusjon som ber Den internasjonale domstolen (ICJ) om å avgi en rådgivende uttalelse om lovligheten av Israels langvarige militære okkupasjon av Palestina og ansvaret som tredjepartsstater har for Israels brudd på internasjonal lov. Resolusjonen ble vedtatt av 87 land, 26 stemte imot og 53 deriblant Norge, stemte avholdende, mens 27 land valgte ikke å stemme.

Resolusjonen ber ICJ vurdere de juridiske konsekvensene av Israels pågående brudd på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse, den langvarige okkupasjonen, bosettingene og annektering av de palestinske territoriene som har vært okkupert siden 1967. ICJ bes også om å se på de israelske tiltakene som har endret den demografiske sammensetningen og statusen til Den hellige by Jerusalem, og vedtakene som har ført til diskriminerende lover og regler.

Den palestinske FN-utsendingen, Riyad Mansour, takket generalforsamlingen for en viktig støtte og bemerket at avstemningen kom dagen etter at den nye israelske høyreekstreme regjeringen ble tatt i ed som lover å utvide bosettingene og følge en politikk som er kritisert både nasjonalt og internasjonalt.

Da resolusjonen var oppe til debatt og votering i FNs fjerde komite (The Special Political and Decolonization Committee) den 11. november, stemte Norge også den gangen avholdende (98 for, 17 imot og 52 avsto).

På skriftlig spørsmål fra Rødt i Stortinget om hvorfor Norge ikke stemte for resolusjonen, svarte utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet at «det er viktig å vurdere virkemiddelbruken grundig, særlig når det er en fare for at det foreslåtte tiltaket kan bidra til å skape enda større avstand mellom partene. Det er også en risiko for at en slik henvisning vil bidra til en politisering av ICJs arbeid.» Les spørsmålet og hele svaret her.

Avstemningsresultatet i FNs-generalforsamling 30. desember 2022 (Foto: Screenshot fra FN-video)

Ifølge The Times of Israel den 22. desember har Israel forsøkt å få flere «likesinnede» demokratiske land til å stemme nei eller i det minste avstå fra å stemme. I forkant av avstemningen tok avtroppende statsminister Yair Lapid personlig kontakt med rundt 60 verdensledere, mens president Isaac Herzog snakket med mange kolleger, ifølge en israelsk diplomatisk tjenestemann. Israelske myndigheter skal ha vært spesielt misfornøyd med stemmeavgivningen til Ukraina som i første omgang stemte for resolusjonen. «Å støtte anti-israelske initiativer i FN bidrar ikke til å bygge tillit mellom Israel og Ukraina», sa den israelske ambassadøren. Da resolusjonen ble votert over i FNs generalforsamling, valgte Ukraina ikke å stemme.

Hele resolusjonen 77/247 kan leses her.

Dette er andre gangen ICJ blir bedt om å uttale seg om okkupasjonen av palestinske territorier. Den første rådgivende uttalelse ble levert i 2004 som konkluderte med at byggingen av muren og bosettingene på de palestinske okkuperte områdene var i strid med internasjonal lov.