Norge fraskriver seg ethvert ansvar – avsto fra å stemme i FN over Israel-resolusjon

FN-representanter stemmer over resolusjonsforslaget (skjermbilde)

98 land i FNs hovedforsamlings fjerde komité stemte nylig for en resolusjon om å be Den internasjonale domstolen (ICJ) komme med en rådgivende uttalelse om de juridiske konsekvensene av Israels brudd på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse. Resolusjonsteksten viser til Israels «langvarige okkupasjon, bosetting og annektering av det palestinske territoriet okkupert siden 1967» og understreker viktigheten av å stille landet til ansvar for alle brudd på internasjonal lov.

Norge avsto fra å stemme. -Vi tror ikke at anmodning til ICJ om en rådgivende uttalelse vil bidra konstruktivt inn i arbeidet med å fremme en politisk prosess, sier statssekretær Erling Rimestad til NTB. Rimestad fastholder at Norges holdning er at partene selv må bli enige om en tostatsløsning.

-Med en slik stemmeavgivning fraskriver norske myndigheter seg ethvert ansvar, sier Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. -Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Kritikken kommer fra FN-organer, internasjonale domstoler, menneskerettighetsorganisasjoner, humanitære organisasjoner og enkeltland. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger.

-Det er på høy tid at Israels vedvarende og grove brudd på internasjonal lov blir gransket, fremholder Brygfjeld. –I stedet for å handle, reagerer den norske regjeringen ved å lene seg tilbake og overlate ansvaret til de såkalte «partene» – som om det var to likeverdige som skal finne en løsning og ikke en okkupant mot en okkupert. Norge har vært delaktig helt siden FNs delingsplan for Palestina ble stemt frem for 75 år siden, vi var sterkt til stede under Oslo-avtalen og har hatt lederskapet i Giverlandsgruppa siden 1993. Norge har knappe 40 dager igjen av sitt medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Denne tiden bør de bruke godt om de fortsatt mener at folkeretten skal være prioritet nummer én i sitt arbeid. Norge må bidra til en folkerettslig belysing av Israels okkupasjonspolitikk, og ikke minst muligheten til å demonstrere vilje til å bygge vår politikk på folkerettslig grunnlag – ikke bare når det gjelder Ukraina, men også for Palestina.

Foruten å be ICJ om en rådgivende uttalelse, krever resolusjonen at Israel «stanser alle tiltak som krenker menneskerettighetene til det palestinske folket, inkludert drap på sivile, vilkårlig internering og fengsling av sivile, tvangsflytting av sivile og overføring av egen befolkning til det okkuperte palestinske territoriet».

Resolusjonen kommer opp til endelig votering i FNs generalforsamling på slutten av året.

Hele resolusjonen kan leses her.

Les mer om saken her.