Utenriksministeren må fordømme Israels overgrep på palestinske sivilorganisasjoner

Israelske militærstyrker har i dag raidet og stengt ned kontorene til palestinske menneskerettighetsorganisasjoner, konfiskert materiale og erklært dem for å være ulovlige.

Aktivister henger et banner utenfor Ramallah-kontorene til den palestinske rettighetsgruppen Al-Haq etter at israelske tropper angrep dem over natten og forseglet inngangsdøren. Foto: ABBAS MOMANI/AFP

-Jeg forventer at utenriksministeren vil være tydelig i sin reaksjon mot Israels overgrep på det palestinske sivilsamfunnet, sier Kjell Brygfjeld, advokat og initiativtaker til Forsvar folkeretten. -Utenriksministeren må nå kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen av seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner, og slutter å true, trakassere og kriminalisere palestinske organisasjoner. Angrepet er et grovt brudd på den beskyttelse som ligger i FN sine resolusjoner om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere.

Israelske myndigheter har tidligere terrorstemplet flere av organisasjonene og anklager dem for å være kontrollert av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). En rekke land som i årevis har støttet organisasjonene, blant dem Norge, har etterlyst beviser for anklagene. Nylig sa utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge vil fortsette å støtte sivilsamfunnsorganisasjonene fordi materialet UD har mottatt fra Israel ikke er tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen.

Utenriksministeren har flere ganger uttalt i Stortinget at hun vil be Israel gjøre om beslutning om terrorstempling uten at dette er tatt til følge. Hun har også uttrykt bekymring over at handlingsrommet for det palestinske sivilsamfunnet blir stadig mer begrenset. -Om Norge mener noe med sin rolle i FNs sikkerhetsråd, er det på tide å vise at grove og vedvarende brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene, også gjelder for Israel, sier Brygfjeld.

Organisasjonene som nå har fått stengt ned kontorene sine, forsvarer rettighetene til fengslede barn, rettighetene til palestinere som blir fordrevet, og dokumenterer krigsforbrytelser overfor internasjonale domstoler. Flere har rådgivende status overfor FNs organer og har mottatt internasjonale priser for sitt menneskerettsarbeid. Angrepet på de seks organisasjonene blir sett på som en betydelig opptrapping av angrepene på dem som kritiserer Israels okkupasjons- og undertrykkelsespolitikk, og føyer seg inn i rekken av israelske myndigheters langvarige svertekampanje og angrep på det palestinske sivilsamfunnet.

I et opprop fra 51 organisasjoner av 24. juni om det palestinske sivilsamfunnet, stilles det tre konkrete krav til utenriksministeren:

  • Kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen av seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner og slutter å true, trakassere og kriminalisere palestinske organisasjoner.
  • Ta initiativ til at det blir iverksatt konkrete tiltak for å stoppe Israels tvangsflytting av om lag 1.200 palestinere og riving av et ti-talls landsbyer i Masafer Yatta, noe som vil være den største tvangsflyttingen på over 50 år.
  • Som medlem av FNs sikkerhetsråd, må Norge kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 2016 følges opp med målrettede tiltak. Resolusjonen bekrefter at de israelske bosettingene utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, og krever at Israel umiddelbart og fullstendig avslutter all bosettingsaktivitet. Regjeringens beslutning om å merke varer fra de israelske bosettingene er et steg i riktig retning, og må følges opp med et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.