FNs spesialrapportør oppfordrer om å ta i bruk sanksjonstiltak overfor Israel

Jusprofessor Michael Lynk som har vært FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i okkuperte Palestina siden 2016, skriver i sin siste rapport at de endeløse resolusjonene med kritikk av Israels brudd på folkeretten, har vært virkningsløse. -Tiden er nå kommet for at det internasjonale samfunnet legger fram effektive virkemidler som står i forhold til «omstendighetene», sier Lynk («International community should devise a list of effective countermeasures which would be “appropriate and proportional” to the circumstances.»). Rapporten ble lagt fram for FNs generalforsamling 23. oktober 2019.

UN News, 23 October 2019