Krav fra EU-domstolen om å merke israelske produkter fra okkupert land

Varer som kommer fra områder okkupert av Israel, må merkes med opprinnelsesområde, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag 12. november 2019. Dersom produkter kommer fra israelske bosetninger, må merkingen «vise denne opprinnelsen». EU-land må kreve at europeiske forhandlere merker disse produktene på en ordentlig og tydelig måte med opprinnelsesområde, heter det videre.

Da Stortinget den 19. juni 2019 voterte over forslag om «å utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten», ble dette nedstemt med 67 stemmer (35 representanter fra AP, SV og Rødt stemte for).

Les mer i oppropets plattform.

Kravet støttes også av FN-ekspert, men som mener at kravet bør utvides. Les nyheten her.