Åpent brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Brevet er publisert i Dagsavisen 1. november 2019, og sendt til utenriksministeren med kopi til Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Initiativet ”Forsvar folkeretten”. Norges holdning til Israels brudd på folkeretten

Onsdag 16. oktober 2019 ble et stort antall oliventrær satt i brann i den lille landsbyen Burin like sør for Nablus i Palestina. Dette skjedde mens bøndene skulle høste sine oliven. De ble angrepet av israelske bosettere da de forsøkte å slukke brannen. Ingen bosettere ble arrestert, og hendelsen har ikke blitt påtalt internasjonalt.

Siden 30. mars 2018 og frem til 30. september i år har israelske soldater drept 309 palestinere som har deltatt i protestmarsjene langs grensegjerdet på Gazastripen. Ifølge rapporter fra israelske og palestinske organisasjoner, ble 56 palestinske barn drept av israelske styrker i året som gikk, 45 av dem på Gazastripen. Også dette uten at det vekker synderlige reaksjoner – heller ikke i Norge .

På det overordnede plan har Israel annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og har varslet annektering av Jordandalen – også dette uten at det får prinsipielle konsekvenser.

Initiativet «Forsvar folkeretten» lanseres i dag av 44 jurister med forskjellig faglig bakgrunn. Initiativet offentliggjøres også internasjonalt om kort tid.

Som norske jurister, har vi over tid sett med bekymring på Norges unnfallenhet overfor Israels brudd på folkerett, menneskerettigheter og humanitærrett. Mens Israels alvorlige og vedvarende brudd kun kritiseres verbalt, utsettes andre land som bryter internasjonal rett, for reaksjoner fra det internasjonale samfunnet gjennom konkrete handlinger og sanksjoner.

I den norske regjeringens politiske plattform heter det at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Som en del av sin utenrikspolitiske identitet, legger regjeringen samtidig avgjørende vekt på vern av folkeretten, demokrati og menneskerettighetene. Ikke minst kommer dette til uttrykk i disse dager i forbindelse med regjeringens omfattende valgkampanje for å få sete i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022.

Som det eneste landet i verden er imidlertid Israel gitt en særstatus i regjeringens Granavoldenplattformen ved at regjeringen skal «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Norge velger å gi Israel unike privilegier til tross for sine økte folkerettslige brudd.

Denne holdningen som norske myndigheter inntar overfor alvorlige krenkelser av grunnleggende humanitære og folkerettslige prinsipper, bidrar til å legitimere Israels politikk basert på okkupasjon og kolonisering av palestinsk jord, og kollektiv avstraffelse av palestinere på Gazastripen.

Folkeretten er målestokk for legitimiteten til internasjonale handlinger. Hvis vi ikke er konsekvente i vårt forsvar av internasjonal rett, vil den undergraves og miste sin kraft som vern av grunnleggende menneskerettigheter.

Initiativtakerne til ”Forsvar folkeretten” er av den oppfatningen av at norske myndigheter må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels vedvarende og grove brudd på de internasjonale kjørereglene skal ikke skal honoreres, men møtes med sanksjoner.

Våre spørsmål til den norske regjeringen er følgende:

  1. Norge tar i dag del i 26 sanksjonsregimer og restriktive tiltak. Flere av sanksjons- og tiltaksregimene inneholder bestemmelser om våpenembargo. Sammenlignet med disse, hvordan begrunner regjeringen Israels straffefrihet til tross for alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten?
  2. Utenriksministeren har uttalt at Norge ikke har tradisjon for å innføre unilaterale sanksjoner mot andre stater. Hva er det som hindrer Norge i å ta initiativ overfor andre land, EU eller FN til å sanksjonere Israel?

Vi ser frem til å få et svar.

Med hilsen initiativtakerne for ”Forsvar folkeretten”

Professor Kristian Andenæs

Advokat Edvard Bakke

Advokat Siri Bergem

Professor Jan Fridthjof Bernt

Advokat Sissel Bjørkseth

Advokatfullmektig Oda Marie Bjørvik

Advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan

Advokat Kjell M. Brygfjeld

Advokat Steinar W. Christensen

Advokat Håkon Elvenes

Advokat Bent Endresen

Advokat Marthe Engøy

Jurist Ella Havnevik Giske

Advokat Cathrine Grøndahl

Advokat Pål Hadler

Advokat Christopher Hansteen

Advokat Helge Hjetland

Advokat Helge Hjort

Advokat Ivar Holst

Advokat Geir Hovland

Advokat Frode Sulland

Advokat Harald Thoresen

Advokat Geir Høin

Advokat Solveig Kristine Høgtun

Advokat Berit Jagmann

Professor Alice Kjellevold

Advokat Kirsten Langseth

Advokat Mette Yvonne Larsen

Jurist Ketil Lund

Jurist Kirsten Vikesland Mæhle

Advokat Lornts Nagelhus

Fhv. høyesterettsdommer Gunnar Nerdrum

Advokat Bente Ohnstad

Jurist Anders Parmann

Professor Øyvind Ravna

Advokat Knut Rognlien

Advokat Bente Oftedal Roli

Advokat Olav Rød

Advokat Ole Tom Røed

Stipendiat Tarjei Røsvoll

Advokat Marit Lomundal Sæther

Advokat Lorentz Stavrum

Professor Peter Th. Ørebech

Professor Henriette Sinding Aasen

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s