44 norske jurister lanserer oppropet «Forsvar folkeretten», 31. oktober 2019. Norges holdning til Israels brudd på internasjonal rett.

Krever at norske myndigheter gjenreiser respekten for folkeretten og arbeider for at Israels vedvarende og grove brudd på de internasjonale kjørereglene møtes med sanksjoner.

-Fraværet av straffereaksjoner på Israels vedvarende og grove brudd på folkeretten og manglende respekt for internasjonal rett, undergraver selve folkerettens betydning, sier en av initiativtakerne, advokat Kjell M. Brygfjeld. – På tross av konvensjoner, FN-resolusjoner og fordømmelse fra det internasjonale samfunn, har Israel kunnet fortsette med sin okkupasjon og bosettingspolitikk, annektering av palestinsk land, kollektiv avstraffelse av befolkningen på Gazastripen og bygging av muren i strid med folkeretten.

-Vi er alvorlig bekymret for denne situasjonen, sier Brygfjeld. -Mens Israels brudd kun kritiseres verbalt, utsettes andre land som bryter internasjonal rett, for reaksjoner fra det internasjonale samfunnet med konkrete handlinger og sanksjoner.

Initiativtakerne til oppropet støtter norske myndigheters prinsipp om at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Brygfjeld minner om at så sent som i forrige uke bekreftet statsministeren i et intervju på Dagsrevyen at respekt for folkeretten er en grunnpilar i norsk politikk. -Men dette står i skarp kontrast til regjeringens handlingsplan. Som det eneste landet i verden er Israel gitt en særstatus i Granavoldenplattformen ved at regjeringen skal «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Norge velger å gi Israel unike privilegier tross deres vedvarende og økte folkerettslige brudd.

-Denne holdningen som norske myndigheter inntar overfor alvorlige krenkelser av grunnleggende humanitære og folkerettslige prinsipper, bidrar til å støtte opp under Israels straffefrihet. Hvis vi ikke er konsekvente i vårt forsvar av internasjonal rett, vil den undergraves og miste sin kraft som vern av grunnleggende menneskerettigheter, sier Brygfjeld.

Som norske jurister, mener vi det er helt sentralt at norske myndigheter må gjenreise respekten for folkeretten og arbeide for at Israels langvarige og systematiske brudd på de internasjonale kjørereglene ikke skal honoreres, men møtes med sanksjoner.

Jurister, organisasjoner og institusjoner som ønsker dette, kan tilslutte seg initiativet. Oppropet lanseres også internasjonalt om kort tid.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s