Israel og folkeretten

I kristne, Israelvennlige miljøer har man i de senere år festet lit til at en resolusjon fra den såkalte San … Mer