FN-ekspert om kjennelsen til ICC: En viktig avgjørelse for å få slutt på Israels straffefrihet

-Dette er en betydelig framgang for rettferdighet og ansvarliggjøring av dem som er involvert i den 53-år gamle okkupasjonen av Vestbredden, Gazastripen og Øst-Jerusalem, uttaler Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Palestina, som viser til Den internasjonale straffedomstolens avgjørelse om å starte etterforskning av alvorlige krigsforbrytelser begått på okkuperte palestinske områder.

-Ledende politiske FN-organer har gjentatte ganger unnlatt å håndheve sine egne betydningsfulle resolusjoner om den israelske okkupasjonen, sier Lynk. -Denne kjennelsen åpner for at troverdige anklager endelig skal undersøkes i samsvar med Roma-statuttene, og som muligens vil føre til en rettsak ved ICC. Dette gir et dypt håp til de som tror på at forbrytelser ikke vil bli gravlagt, men få konsekvenser.

Påstandene om begåtte forbrytelser, er i all hovedsak knyttet opp til Israels krigshandlinger mot Gaza i 2014, der tusenvis – stort sett ubevæpnede demonstranter – ble drept og skadet under de store protestmarsjene (The Great March of Return) i 2018-2019, og Israels folkerettsstridige bosettingsaktiviteter i Øst-Jerusalem og på Vestbredden.

Spesialrapportøren peker på en rekke autoritative FN-rapporter som har pålagt israelske myndigheter å undersøke troverdige påstander om alvorlige forbrytelser som disse:

  • En rapport om Gaza-konflikten 2008-09 uttalte at: «… rettferdighet og respekt for rettsstaten er det uunnværlige grunnlaget for fred. Den langvarige straffefrihetssituasjonen har skapt en rettferdighetskrise i det okkuperte palestinske territoriet som krever handling.»
  • En rapport fra 2013 som omhandler implikasjonene av de israelske bosettingene oppfordret Israel: «… for å sikre full ansvarlighet for alle brudd … og for å få slutt på straffefrihetspolitikken.»
  • En rapport om Gaza-konflikten i 2014 uttrykte bekymring for at: «… straffefrihet hersker over hele linjen for brudd på den internasjonal humanitærretten og menneskerettighetsloven angivelig begått av israelske styrker … Israel må bryte med sin nylig beklagelige historie når det gjelder å ansvarliggjøre ugjerningene… «
  • En rapport fra Gaza-protestene fra 2019 viste at: «Hittil har Israels regjering konsekvent unnlatt å etterforske og tiltale kommandører og soldater for forbrytelser og brudd … Strenge tiltak for å ansvarliggjøre følgene av Operasjonen Cast Lead (2008-09) og Protective Edge (2014) … reiser tvil om statens vilje til å undersøke handlingene til militær og sivil ledelse … «

Spesialrapporten Michael Lynk påpeker at ingen av kravene er blitt fulgt opp av Israel.

Lynk oppfordrer videre det internasjonale samfunnet til å støtte ICC-prosessen for å sikre respekt for internasjonal lov og rettferdighet. – Det eneste som kan bringe oss nærmere fred i Midtøsten, er å avslutte straffriheten og forfølge rettferdighet.

Hele uttalelsen kan leses her.