Den internasjonale straffedomstolen reiser rettsak mot Israel for påståtte krigsforbrytelser i Palestina

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) støtter avgjørelsen til Fatou Bensouda, hovedanklageren ved ICC, om å starte full gransking av påståtte krigsforbrytelser begått av Israel i palestinske områder.

-Jeg føler meg sikker på at krigsforbrytelser er blitt begått eller begås på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem og på Gazastripen, sa Fatou Bensouda, da hun den 20. desember 2019 kunngjorde at ICC vil starte en formell etterforskning av Israel. Før etterforskningen kunne starte for fullt, ble dommerne i Haag, The Pre-Trial Chamber, vurdere om ICC har jurisdiksjon over disse områdene.

Det har domstolen nå slått fast at den har.

Statsminister Netanyahu kaller ICC for et politisk tribunal og kritiserer avgjørelsen om at domstolen har jurisdiksjon i områdene som ble okkupert av Israel i 1967. Han uttaler også at dette er «ren antisemittisme».

-Som medlem av FNs sikkerhetsråd, er det viktig at Norge støtter opp under avgjørelsen til ICC. Det er på høy tid at Israel ansvarliggjøres for sine krigsforbrytelser i Palestina, sier advokat Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. Han minner om formuleringen i regjeringens politiske plattform, Granavoldenplattformen, der det heter at regjeringen vil Støtte Den internasjonale straffedomstolen og arbeide for at flere nasjoner godtar domstolens jurisdiksjon.

-Med sete i Sikkerhetsrådet, må Norge motsette seg forslag om stans i etterforskningen etter Romstatuttenes artikkel 16, sier Brygfjeld.