HVA NÅ? Fra konferansen «Når folkeretten brytes»

Press fra det sivile samfunnet er det viktigste elementet for å tvinge gjennom en ansvarliggjøring av Israel for sine vedvarende og grove brudd på folkeretten, sa Kjell Brygfjeld i sin sluttkommentar på konferansen 3. november «Når folkeretten brytes». – Det er dette trykket som politikerne etter hvert må ta hensyn til.

Advokat Kjell Brygfjeld, en av initiativtakerne til «Forsvar folkeretten»

Med denne konferansen hadde vi et overordnet mål om å belyse folkerettens status i norsk politikk, sa Brygfjeld, en av initiativtakerne til «Forsvar folkeretten». -Dette har vi gjort ved å holde opp Norges holdninger til og reaksjoner på Israels okkupasjon av de palestinske områdene som eksempel, belyst med folkerettens forståelse av det som skjer under okkupasjonen. Den viktigste konklusjon er åpenbart at håndteringen av folkeretten skjer ut fra politiske vurderinger, noe som blir godt illustrert i forhold til Israels overgrep mot palestinerne.

Han viste til at det har vært en lang vei fra 1945 da verden sto ribbet etter 30 år med en umenneskelighet som vi vanskelig forstår i dag. – Veien har imidlertid ført oss til et system av regler som skal beskytte integriteten blant annet til oss enkeltmennesker. Vi må trassig beskytte dette systemet slik at praktiseringen ikke bare blir en hobby for spesielt interesserte slik det ble sagt fra en av innlederne på konferansen, men som er et troverdig og effektivt redskap for å bevare menneskeligheten for hver enkelt av oss mot krig, sult, sykdom og klima, sa Brygfjeld.

-For hvordan var det den gangen? La oss ta med et par stemmer fra fortiden, to jødiske intellektuelle: Først fra Hannah Arendt i boka om Adolf Eichmann i Jerusalem som i en kommentar til hva som skjedde etter Wannsee-konferansen i november 1942: “…The legal experts  drew up the necessary legislation for making victims stateless, which was important on two counts; it made it impossible for any country to inquire into their fate, and it enabled the state in which they were residents to confiscate their property”. Den andre er professor Hersch Lauterpacht som skrev i den britiske kommentaren til åpningen av Nürnbergprosessen: «The community of nations has in the past claimed an successfully asserted the right to intercede on behalf of the violated rights of man trampled upon by the State in a manner calculated to shock the moral sense of mankind”.

– Vi kan ikke slippe tak i dette! sa Kjell Brygfjeld da han avsluttet konferansen.

Les også:

Kronikk av Kjell Brygfjeld, Ketil Lund og Marit Lomundal Sæther: Hva er grunnen til at regjeringen ikke ønsker offentlighetens lys på eller debatt om sin holdning og håndtering av folkeretten?