Israelske planer om annektering vil føre til ”en kaskade av dårlige konsekvenser for menneskerettigheter», sier FN-ekspert

GENEVA (1. mai 2020) – En uavhengig menneskerettighetsekspert i FN advarte i dag at den nye israelske koalisjonsregjeringens plan om å fortsette med annektering av betydelige deler av den okkuperte Vestbredden, inkludert Jordan-dalen, vil gi «en kaskade av dårlige konsekvenser for menneskerettighetene».

«Israels beslutning om å fortsette sin unilaterale marsj med den planlagte annekteringen 1. juli undergraver menneskerettighetene i området, og vil være et alvorlig tilbakeslag for den regelbaserte internasjonale rettsorden,» sa Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjon i de palestinske territoriene okkupert siden 1967. -Det vil også undergrave alle gjenværende utsikter til en rettferdig og fremforhandlet løsning, sa han.

«Hvis Israels annekteringsplaner fortsetter, ville det som gjenstår av Vestbredden en palestinsk bantustan, en skjærgård bestående av usammenhengende øyer, fullstendig omringet og delt opp av Israel og uten forbindelse til omverdenen,» sa FNs spesialrapportør.

”Planen ville krystallisere en apartheidstat for det 21. århundre, og etterlate bortfallet av palestinernes rett til selvbestemmelse. Juridisk, moralsk, politisk er dette fullstendig uakseptabelt.»

Menneskerettighetsbrudd som følge av israelsk okkupasjon vil bare intensiveres etter annekteringen, sa Lynk. «Allerede nå er vi vitne til tvangsutkastelse og fordrivelse, konfiskering av land og fremmedgjøring, vold fra bosetterne, tilraning av naturressurser og innføring av et todelt system med ulike politiske, sosiale og økonomiske rettigheter basert på etnisitet.»

Anneksjon har vært strengt forbudt i henhold til folkeretten siden FN-pakten ble vedtatt i 1945. På bakgrunn av de bitre lærdommer fra to verdenskriger som ble utkjempet i løpet av en generasjon, forbød det internasjonale samfunnet annektering fordi det genererer konflikt, enorm menneskelig lidelse, politisk ustabilitet, økonomisk ruin og systematisk diskriminering. Siden 1967 har FNs sikkerhetsråd bekreftet prinsippet om «avvisning av erverv av territorium» ved makt eller krig ved flere anledninger med spesifikk henvisning til Israels okkupasjon.

FNs spesialrapportør uttrykte dyp bekymring for at Israels annekteringsplaner støttes og legges til rette for av USA. «USA var på mange fronter positiv styrke i etterkrigstiden for opprettelsen av vårt moderne system for internasjonale lov. Det forsto at et sterkt nettverk av rettigheter og ansvar var den beste veien til global fred og velstand. Nå støtter USA aktivt og deltar i et markant brudd på folkeretten. Den juridiske plikten er å isolere dem forbryter seg mot menneskerettighetene, ikke å medvirke til dem.”

Lynk sa at FN og dets medlemsland ikke lenger bare kunne kritisere uten å ilegge konsekvenser. «Trusselen om annekteringen er en politisk lakmustest for det internasjonale samfunnet. Denne annekteringen vil ikke bli reversert gjennom irettesettelser, og den 53 år gamle okkupasjonen vil heller ikke dø av alderdom,» sa spesialrapportøren.

«Som jeg uttalte i mars, bør det internasjonale samfunnet gå gjennom sin omfattende meny av sanksjoner og mottiltak for å hindre denne marsjen mot ytterligere ulovligheter. Produkter fra bosettingene skal ikke komme inn på den internasjonale markedsplassen. Eksisterende og foreslåtte avtaler med Israel bør vurderes. Nåværende undersøkelser ved Den internasjonale straffedomstolen bør støttes,» understreket FNs menneskerettighetsekspert.

«Det må være en kostnad for å bryte internasjonal lov,» sa FNs spesialrapportør. «Bare dette kan overbevise den israelske politiske ledelsen til å gjøre det rette.»

Oversatt av Forsvar folkeretten.

Originalversjonen kan leses her.