UTSATT: Konferansen «Når folkeretten brytes», 15. april 2020 i Oslo

På grunn av den uoversiktlige spredningen av koronasmitten, har vi besluttet å utsette konferansen «Når folkeretten brytes», 15. april kl 10.00 – 15.00 til et seinere tidspunkt. Vi kommer tilbake med ny informasjon så snart dette lar seg gjøre. Alle som har kjøpt billett, får refundert denne ved å henvende seg til: www.forsvarfolkeretten.no/kontakt.

Vi takker for interessen og de mange gode tilbakemeldingene og håper på godt oppmøte også på neste arrangement.