Konferansen «Når folkeretten brytes» 15. april 2020 i Oslo

Den 15. april arrangerer initiativet «Forsvar folkeretten» en dagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo fra kl 10.00 til kl 15.00 (dørene åpnes kl 09.30). Inngangsbillett: kr 150.

Kjøp billetter her!

Hensikten med konferansen er å belyse Norges holdning til internasjonal rett. Regjeringen har som uttalt prinsipp at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for grove og vedvarende brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger, men på tross av dette har regjeringen valgt å gi Israel en positiv særstatus i sin politiske plattform.

Innledere på konferansen:

  1. Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultetet i Bergen, styreleder for den norske avdelingen til International Commission of Jurists (ICJ-Norge): Folkerettens betydning i dag. Ansvar og sanksjonsapparat.
  2. Michael Lynk, jusprofessor og FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske territorier: Accountability, Justice and International Law: Israel and the 53-Year-Old Occupation of Palestine. No conflict in the modern world has produced so many developments in international human rights and humanitarian law as Israel’s occupation of Palestine, yet so little has been delivered by way of accountability to those afflicted by the occupation. This lecture will examine why, in the Middle East, international law has been closer to power than to justice. 
  3. Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite: Land som vedvarende og alvorlig bryter folkeretten, skal møtes med politiske og økonomiske sanksjoner. Norges holdning til Israels brudd på internasjonal lov.
  4. Representant fra regjeringen (avventer svar): Land som vedvarende og alvorlig bryter folkeretten, skal møtes med politiske og økonomiske sanksjoner. Norges holdning til Israels brudd på internasjonal lov.

Debatt om Norges rolle for å fremme folkeretten og hindre brudd på internasjonal rett.

Panel:

  1. Jørgen Jensehaugen, seniorforsker, Institutt for fredsforskning PRIO
  2. Stein Guldbrandsen, Arbeidsutvalget, Fagforbundet
  3. Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Jobbet på sykehus i Gaza under angrepene i 2006, 2009, 2012 og 2014.

Møteleder: Advokat Mette Yvonne Larsen

Kjøp billetter her!