Norge må ta avstand fra Trump-planen

Trump og Netanyahu i Det hvite hus. FOTO: SUSAN WALSH / AP

-Dette er ingen fredsplan, sier Kjell Brygfjeld, en av initiativtakerne til «Forsvar folkeretten» om den amerikanske planen «Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People» som ble lagt fram av president Trump i går. Han støtter norske forskere og politikere som mener at avtalen gir palestinerne ingenting. Flere av forslagene bryter med internasjonal rett slik den kommer til uttrykk gjennom resolusjoner og vedtak fra FN og andre internasjonale organisasjoner. Forslagene bryter også med Norges uttalte holdning til okkupasjonen av palestinske områder, bosettingspolitikken og annekteringen av okkuperte områder.

Brygfjeld viser i den sammenhengen til FNs folkerettslige vurdering som lyder: The UN said it remained committed to a two-state solution based on the borders in place before the 1967 war, when Israel seized the West Bank and Gaza. A spokesman for Secretary General António Guterres said the UN wanted a peace deal on the basis of UN resolutions, international law and bilateral agreements.

Israelske menneskerettighetsorganisasjoner reagerer også sterkt på USAs forslag til fredsløsning, der B’Tselem blant annet uttaler «the proposals envisaged a form of apartheid. It said Palestinians would be relegated «to small, enclosed, isolated enclaves, with no control over their lives», mens Peace Now sier at “the plan was as detached from reality as it is eye-catching. The plan’s green light for Israel to annex the settlements in exchange for a perforated Palestinian state is unviable and would not bring stability.”

-Norge må ta avstand fra Donald Trumps såkalte fredsplan, som er provoserende ensidig og en undergraving av folkeretten og FN, sier Kjell Brygfjeld.