EUs forskningsmidler støtter opp under Israels folkerettsbrudd

Nylig lanserte European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) rapporten «EU and Israel. The case of complicity».

-Vi ser nok en gang hvordan folkeretten omgås når det kommer til konkrete handlinger, sier advokat Kjell Brygfjeld, en av initiativtakerne til «Forsvar folkeretten». – Denne rapporten er viktig fordi den viser hvordan vi bidrar til å finansiere og støtte opp under folkerettsstrid virksomhet. Vi honorerer et land som systematisk bryter internasjonal lov i stedet for å innføre sanksjonstiltak slik vi gjør med andre land.

Rapporten avdekker hvordan forskningsmidler fra EU støtter opp under israelske prosjekter i strid med folkeretten. Forskningsmidlene kommer fra Horizon 2020 (snart Horizon Europe) som er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon.  Norge deltar på linje med EU-landene.

Selv om Israel ikke er en del av Europa, deltar Israel som en fullverdig mottaker av forskningsmidler fra Horizon 2020 gjennom EU-Israel Association Agreement. Mellom 2007 og 2013 har EU finansiert over 1 500 forskning- og utviklingsprosjekter med israelsk deltakelse. I løpet av disse åtte årene mottok Israel mer enn 1,7 milliarder euro av europeiske skattebetalers penger.

-Det paradoksale er at assosieringsavtalen prinsipielt skal bygge på respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, sier Brygfjeld.

I rapporten trekkes det fram 10 israelske virksomheter som mottar midler fra Horizon2020 hvor prosjektene bidrar til å støtte opp under de ulovlige bosettingene i strid med folkeretten.